Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mają charakter opiekuńczo-wychowawczy. Najczęściej przebywają w nich dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat, ze środowisk objętych szczególną opieką MOPR. Prowadzone są w nich zajęcia takie jak: pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianie zaległości szkolnych, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, rajdy rowerowe, zajęcia na basenie itp. Placówki każdego roku przygotowują bogate w różnego typu atrakcje programy ferii zimowych i wakacji. 

Do zadań Placówek Wsparcia Dziennego należy:

1) planowanie pracy placówki,
2) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci na zajęciach,
4) stała i systematyczna współpraca z rodziną - nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami dziecka, prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na rzecz dzieci i świetlicy,
5) pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych,
6) organizowanie czasu wolnego - prowadzenie zajęć tematycznych w placówce i poza nią, umożliwiających dziecku poznanie zdrowego stylu życia,
7) prowadzenie pracy z grupą tak, aby mogła stać się konstruktywną grupą rówieśniczą,
8) współpracę z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę,
9) pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami życiowymi, kryzysami (rodzinnymi, rówieśniczymi, szkolnymi itp.),
10) dożywianie dzieci,
11) prowadzenie grupowych zajęć rozwijających umiejętności społeczne i życiowe,
12) utrzymywanie współpracy z pracownikami socjalnymi.

Aktualne informacje o działalności placówek zawarte są w linku poniżej:

www.facebook.com/pwd.slupsk/

 

Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego: Malina Iwaszko

Placówka wsparcia dziennego Nr 1

adres: ul.Zygmunta Augusta 6A
           76-200 Słupsk

telefon: 59-84-560-29
Koordynator: Ewa Dobrzańska

 

Placówka wsparcia dziennego Nr 2

adres: ul.Sienkiewicza 7
           76-200 Słupsk

telefon: 59-84-021-80
Koordynator:  Michał Horodecki

 

Placówka wsparcia dziennego Nr 3

adres: ul.Grottgera 9
           76-200 Słupsk

telefon: 59-84-337-20
Koordynator: Jolanta Bazyk

 

Placówka wsparcia dziennego Nr 4

adres: ul.Raszyńska 3
           76-200 Słupsk
Koordynator: Barbara Perlińska

 

Placówka Wsparcia Dziennego
Dom Sąsiedzki

ul. Ogrodowa 20a

76-200 Słupsk

Telefon: 797 476 082

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803