Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Osoby bezdomne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku funkcjonuje Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców. Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w obszarze zapewniającym wsparcie osobom bezdomnym oraz uchodźcom. Do podstawowych działań zespołu m. in. należy: przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, udzielanie także wsparcia w formie posiłku i zapewnienia ubrania i obuwia. Ponadto pracownicy socjalni zespołu udzielają porad w sprawach indywidualnych, kierują zainteresowanych do odpowiednich placówek pomocowych lub w oparciu o zasoby Ośrodka udzielają wsparcia.
Zespół udziela również wsparcia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy.

Pracownicy socjalni zespołu przyjmują zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10, a w sprawach pilnych dyżurujący pracownik socjalny obsługuje interesantów w godzinach od 8.00 do 15.00.

Osoby bezdomne w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do MOPR przy ul. Słonecznej 15D – wejście u szczytu budynku w godzinach wyznaczonych na przyjmowanie klientów.

Jak co roku dokonane zostały ustalenia z podmiotami pozarządowymi prowadzącymi placówki dla osób bezdomnych w zakresie: liberalizacji regulaminów i zasad przyjmowania klientów, utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych, utrzymywania stałego kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Osób bezdomnych i uchodźców.

Nasi pracownicy podejmują także współpracę z Policją, Strażą Miejską Strażą Ochrony Kolei w zakresie:

  • przekazywania informacji o wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach,

  • przewozu osób wymagających pomocy lub bezdomnych,

  • wspólnych patroli w miejscach niemieszkalnych oraz podczas interwencji.

W skład zespołu wchodzi:

  • Karolina Popowicz - specjalista pracy socjalnej

  • Beata Bekier - pracownik socjalny

  • Marzena Zyga - aspirant pracy socjalnej

 

Adres: ul.Słoneczna 15d
           76-200 Słupsk

piętro: parter (wejście z boku budynku)
telefon: 59-814-28-75

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803