Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Aktywność IV

Miasto Słupsk poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont, AJ Fabryką Mebli sp z o.o, Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizują projekt partnerski pn. „Aktywność IV” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+).

 

Wartość projektu

Wartość projektu:4 308 540,58 zł

Dofinansowanie z UE: 4 093 113,55 zł

 

Cel

Celem głównym realizowanego projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie prowadzone przez CIS zmierzająca do podjęcia zatrudnienia.

 

Okres realizacji projektu

01.03.2024 r. – 30.09.2029 r.

 

Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, niepracujące, korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, z Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją na Ukrainę, zamieszkałe na terenie Miasta Słupska.

 

 Grupę docelową uczestników projektu stanowi 330 osób, nabór ciągły  w okresie od marca 2024 do marca 2029.

 

Działania

W projekcie przewidziano realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej, m.in:

- praca socjalna, prowadzona przez cały okres realizacji projektu, opracowanie
i realizacja ścieżki reintegracji,

- prowadzenie reintegracji społeczno-zawodowej w CIS poprzez organizację
 i prowadzenie warsztatów (remontowo-budowlanych, gospodarczo-porządkowych, gospodarczo-manualnych),

- kursy zawodowe,

- zdobycie doświadczenia zawodowego zdobytego dzięki przyuczeniu do konkretnych stanowisk  w ramach praktyk zawodowych w AJ Fabryce Mebli,

- prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,

- przeprowadzenie cyklu animacji środowiskowych dla uczestników projektów i ich najbliższych – wyjścia do instytucji kultury, organizacja pikników, gier i zabaw,

- organizacja działalności wolontariackiej dla uczestników/uczestniczek projektu,

-działania o charakterze zdrowotnym, realizacja pogadanek tematycznych w zakresie zdrowia.

Efekty

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy programu zostaną objęci kompleksowymi usługami aktywnej integracji, co zwiększy ich kompetencje i kwalifikacje.

Projekt trwale zmieni umiejętności, kompetencje i postawy osób bezrobotnych
i biernych zawodowo.

33 uczestników programu uzyska nowe kwalifikacje zawodowe, a 93 uczestników podejmie zatrudnienie.

 

#FunduszeUE

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803