Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

ZPS4

Katarzyna Mulawa - koordynator, Główny Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół do spraw seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

adres: ul.Słoneczna 15D, 76-200 Słupsk
piętro: I
pokoje nr: 121, 122
telefon: 59-81-42-862, 59-81-42-863, 59-81-42-864

Zespół do spraw seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zajmuje się:

  • rozpoznawaniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

  • kwalifikowaniem ww. grupy osób do uzyskania pomocy w formie pomocy instytucjonalnej (dzienne domy pomocy, domy pomocy społecznej) oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

  • kwalifikowaniem do mieszkań wspomaganych dla niesamodzielnych, niepełnosprawnych mieszkańców Słupska,

  • kwalifikowaniem do mieszkania treningowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zespół jest odpowiedzialny za podejmowanie działań i planowanie pomocy dla klienta w zależności od problemu: począwszy od wsparcia specjalistycznego, poradnictwa, usług opiekuńczych poprzez pomocą finansową, rzeczową, pracę socjalną po skierowanie do placówki (dzienny dom pomocy społecznej, dom pomocy społecznej).

Zespół pracy socjalnej nr 4 realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Podstawą przyznania i udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby.

Pracownicy socjalni przyjmują zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10, a w sprawach pilnych dyżurujący pracownik socjalny obsługuje interesantów w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pokój 121
Agnieszka Cudziło - specjalista pracy socjalnej
Elżbieta Kuleta - starszy specjalista pracy socjalnej
Tomasz Wasilewski - opiekun mieszkania  treningowego, starszy specjalista pracy socjalnej

Pokój 122

Katarzyna Mulawa - koordynator, opiekun mieszkań wspomaganych, główny specjalista pracy socjalnej
Klaudia Stawska - specjalista pracy socjalnej
Joanna Mrowicka - pracownik socjalny
Małgorzata Bejnarowicz - pracownik socjalny
Katarzyna Dembowa - starszy pracownik socjalny
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803