Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Placówki socjalizacyjne

Placówki Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość"

Kierownik Placówek: Marlena Kot-Brzezinska

Aktualne informacje o działalności placówek zawarte są w linku poniżej:

www.facebook.com/pow.slupsk/

Do zadań Placówek opiekuńczo-wychowawczych należy:

1) stwarzanie prawidłowych warunków do działalności opiekuńczo – wychowawczej placówek, w tym przestrzegania standardów opieki i wychowania określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
2) koordynowanie odpowiedniego stanu zatrudnienia w placówkach,
3) sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem funkcjonowania placówek oraz nad przebiegiem procesów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktyczno – terapeutycznych,
4) kierowanie pracą Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

 

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803