Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Mieszkania wspomagane

Mieszkania wspomagane

Funkcjonują przy ul. Niemcewicza 20/1, gdzie jest 7 miejsc dla mężczyzn i przy ul. Lutosławskiego 10/1, gdzie jest 6 miejsc dla kobiet.

W mieszkaniach świadczone jest całodobowe wsparcie w formie usług opiekuńczych przez opiekunki MOPR Słupsk, a także wsparcie medyczne udzielane przez pielęgniarkę zatrudnioną w MOPR Słupsk. Ponadto mieszkańcy są objęci pomocą w formie posiłków z Jadłodajni MOPR, dowożonymi przez kierowcę tut. Ośrodka. Skierowanie  do mieszkań odbywa się na podstawie kontraktu mieszkaniowego zakończone wydaniem decyzji administracyjnej o pobycie i odpłatności. 
Udzielaniem wsparcia, a także świadczeniem pracy socjalnej, przyznawaniem pomocy finansowej, zajmuje się pracownik socjalny - opiekun mieszkań wspomaganych. Personel mieszkania czyni starania, aby mieszkańcy mieli zapewnione jak najlepsze warunki, spędzili czas w ciepłej, serdecznej atmosferze. Dlatego też prowadzone są zajęcia aktywizujące i integrujące mieszkańców w trakcie ich czasu wolnego.

Wsparcie w mieszkaniu wspomaganym jest skierowane do osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych, samotnych, niesamodzielnych, które wymagają całodobowego wsparcia, a w ich otoczeniu nie ma osób, które są w stanie takie wsparcie świadczyć, lub rodziny nie są w stanie zapewnić całodobowej opieki. Decyzja o pobycie w mieszkaniu wspomaganym wydawana jest na okres do trzech miesięcy.

Ponadto w mieszkaniu istnieje możliwość skorzystania z tzw. opieki wytchnieniowej, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, której świadczone jest całodobowe wsparcie i osoba zajmująca się osobą niesamodzielną, chce odpocząć, zadbać o własne zdrowie, skorzystać z możliwości wyjazdu, wtedy na okres miesiąca może skierować osobę niepełnosprawną, niesamodzielną do mieszkania.

Mieszkania wspomagane są miejscem gdzie mieszkańcy Słupska:

  • odzyskują utraconą sprawność po przebytych złamaniach, urazach i następnie wracają do swoich miejsc zamieszkania;
  • oczekują na umieszczenie w innych placówkach (np.: ZOL, DPS), gdzie będą mieli zapewnione miejsce na stałe, czy też będą mieli zapewnione specjalistyczne medyczne wsparcie;
  • przebywają tymczasowo na czas kiedy ich opiekun potrzebuje zadbać o swoje zdrowie, własne sprawy, które dotychczas odkładał, z uwagi na opiekę nad swoim niesamodzielnym członkiem rodziny, czy też odwiedzić swoje dzieci przebywające za granicą.

Informacje dotyczące kierowania do mieszkań udziela: Katarzyna Mulawa - główny socjalista pracy socjalnej– opiekun mieszkań wspomaganych z ZSP nr 4

piętro:I
pokójnr122
telefon:(59) 81-42-864 lub 518 588 120

Mieszkanie treningowe

Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi posiadających aktualne orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do zamieszkania w mieszkaniu chronionym treningowym.

Mieszkanie treningowe przy ul. Niedziałkowskiego 3/3 w Słupsku służyć ma kobietom niepełnosprawnym: po kryzysach psychicznych, z niepełnosprawnością intelektualną lub epilepsją. W uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu będą mogli zamieszkać również mężczyźni, jeżeli będą członkami najbliższej rodziny kobiety niepełnosprawnej tj. mąż, syn czy partner. Konfiguracja mieszkania pozwala na prowadzenie trzech niezależnych gospodarstw domowych, w całym mieszkaniu  treningowym może równocześnie zamieszkać do 7 osób, mieszkanie funkcjonuje 7 dni w tygodniu całodobowo. Lokatorzy mieszkania  treningowego, będą mogli w dogodnych warunkach i pod kierunkiem specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, psychiatra) dążyć do równowagi psychicznej, będą uzyskiwać lub doskonalić umiejętności i kompetencje społeczne, poprzez udział w treningach budżetowych, warsztatach kulinarnych i innych dostosowanych do oczekiwań mieszkańców zajęć. Miesięczny koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdej z osób i uzależniony od posiadanego dochodu, osoby o najniższych dochodach nie ponoszą kosztów zamieszkania. Pobyt w mieszkaniu może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Mieszkanie  treningowe dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi w Słupsku, powstało z myślą, aby pomóc mieszkankom w usamodzielnieniu i przygotować je do radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością. Tak, aby beneficjentki potrafiły radzić sobie z codziennością i mogły nabyć nowe umiejętności dnia codziennego.

 

Informacji dotyczących kierowania do mieszkania treningowego udziela:

 Tomasz Wasilewski - starszy specjalista pracy socjalnej– opiekun mieszkania z ZSP nr 4

piętro: I
pokój nr 122
telefon:(59) 81-42-863

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803