Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców

adres: ul.Słoneczna 15d
           76-200 Słupsk

piętro: parter (wejście z boku budynku)
telefon: 59-814-28-75


Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, tj. zajmuje się przyznawaniem świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Doraźnie udziela także wsparcia w formie posiłku i zapewnienia ubrania. Ponadto pracownicy socjalni zespołu udzielają porad w sprawach indywidualnych, kierują zainteresowanych do odpowiednich placówek pomocowych lub w oparciu o zasoby Ośrodka udzielają wsparcia.
Zespół udziela również wsparcia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy.
Pracownicy socjalni sekcji przyjmują zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10, a w sprawach pilnych dyżurujący pracownik socjalny obsługuje interesantów w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Sylwia Ciemińska - starszy pracownik socjalny
Karolina Jarmuł - specjalista pracy socjalnej
Beata Jakrzewska - pracownik socjalny 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803