Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymał dofinansowanie pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 97 328 zł na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024, co stanowi 80% puli środków. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 jest również finansowany w 20% ze środków własnych Miasta Słupska.

Na realizację Modułu I otrzymaliśmy kwotę 54 208 zł, a na Moduł II 43 120 zł.

  Całkowita wartość: 121 660 zł.

Data podpisania umowy: czerwiec 2024 r.

 

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 jest związany z działaniami na rzecz osób starszych w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Program skierowany jest do osób, które skończyły 60 lat i są mieszkańcami Miasta Słupska.
O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, wiek, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

W ramach programu realizowane są dwa modułu działań:

1.Pierwszy z nich polega na usługach opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, w którym sąsiedzi seniorów, mieszkający w najbliższej okolicy zamieszkania pomagają w robieniu zakupów, wykupieniu leków z apteki,  podaniu posiłków, porządkach domowych, załatwianiu spraw urzędowych, czy też są wsparciem prostych czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych.

Senior może wskazać osobę, która będzie świadczyła na jego rzecz usługę.

Za usługi sąsiedzkie Senior ponosi odpłatność, która zależeć będzie od posiadanych dochodów, zakresu czynności i przyznanego pakietu godzin.

2. Moduł drugi ma poprawić bezpieczeństwo oraz samodzielne funkcjonowanie osób starszych
w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Zapewniają ją „opaski bezpieczeństwa”. Opaski wyposażone są w: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, monitoring pulsu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS.

Moduł stanowi kontynuację usługi teleopieki i zakup monitoringu 100 opasek zakupionych w 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje program w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803