Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Wsparcie w kryzysie

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej (PIKBAZA)

W ramach rozszerzenia oferty pomocowej dla osób będących w sytuacjach kryzysowych, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku od lutego 2021 r. funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Punkt mieści się w dotychczasowej siedzibie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy TAMA, który z dniem 31 grudnia 2020 r. został zlikwidowany.

Każdy mieszkaniec i mieszkanka Słupska, a także, na mocy porozumień międzygminnych mieszkańcy Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica, który/a i znalazł/a się w kryzysie z powodu doświadczania przemocy domowej lub z innych nagłych przyczyn, np. utrata zatrudnienia, śmierć bliskiej osoby, kryzys zdrowotny, rozpad związku itp., w Punkcie otrzyma interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc i wsparcie. Wsparcie jest udzielane bez względu na wiek, płeć, dochód, rasę, wyznanie, czy przekonania. Punkt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – w budynku jest podjazd i winda. Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej udzielana będzie zarówno w formie dyżurów stacjonarnych w Punkcie, jak i w ramach konsultacji telefonicznych i e-mailowych.

 

Zadania Punktu

Do zadań Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA należy:
1) udzielanie pomocy interwencyjnej osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym, w tym osobom dotkniętym przemocą,
2) opracowywanie indywidualnych planów pomocy,

3) zapewnienie doraźnego schronienia trwającego maksymalnie 8 godzin,

4) zapewnienie osobom doświadczającym przemocy domowej, w sytuacjach uzasadnionych, całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem na okres do 3 miesięcy oraz wsparcia interwencyjno-terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy domowej,
5) współdziałanie z pracownikami Ośrodka w celu diagnozowania, planowania i realizacji pomocy osobom/rodzinom w kryzysie, w tym dotkniętych problemem przemocy,
6) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, organizowanie konferencji szkoleniowych, spotkań z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji w zakresie interwencji kryzysowej,
8) opracowywanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji oferujących wsparcie osobom znajdującym się w kryzysie,
9) tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.

 

Wsparcia w Punkcie udzielają: psycholog i pedagog Daria Treder, pełniąca funkcję Koordynatora Punktu lub inna dyżurująca osoba pierwszego kontaktu oraz specjaliści, m.in. prawnicy, psycholodzy, mediator, specjalista terapii uzależnień.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803