Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wsparcie w kryzysie

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PIK*Baza)

W ramach rozszerzenia oferty pomocowej dla osób będących w sytuacjach kryzysowych, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku został utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który jest nowym miejscem na mapie Słupska.

Każdy mieszkaniec i mieszkanka Słupska, który/a i znalazł/a się w kryzysie z powodu doświadczania przemocy w rodzinie lub z innych nagłych przyczyn, np. utrata zatrudnienia, śmierć bliskiej osoby, kryzys zdrowotny, rozpad związku itp., w Punkcie otrzyma interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc i wsparcie. Wsparcie jest udzielane bez względu na wiek, płeć, dochód, rasę, wyznanie, czy przekonania. Punkt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – w budynku jest podjazd i winda. Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie udzielana będzie zarówno w formie dyżurów stacjonarnych w Punkcie, jak i w ramach dyżurów telefonicznych w godzinach nocnych, w weekendy oraz w dni świąteczne.

Wsparcia w Punkcie udzielają: starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Daria Treder pełniąca funkcję Koordynatora Punktu lub dyżurująca osoba pierwszego kontaktu oraz specjaliści, m.in. prawnicy, psycholodzy, terapeuci różnych specjalności z Centrum Terapeutyczno-Prawnego INTERIOS.

Zadania Punktu:

 • pierwszy kontakt i diagnoza potrzeb,

 • organizacja pomocy specjalistycznej, m. in.
  psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej,

 • współpraca ze służbami interwencyjnymi, instytucjami i lokalnymi organizacjami w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej,

 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie,

 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

 • zapewnienie schronienia z wyżywieniem w sytuacjach tego wymagających dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

 • asysta i monitoring sytuacji osoby w kryzysie,

 • interwencja zewnętrzna w miejscu doznania kryzysu,

 • konsultacje online - telefoniczne i e-mailowe.

 

W siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Jana Pawła II 1 udzielana jest również nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00.

Klauzula informacyjna RODO (plik pdf, rozmiar: 120 KB)

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803