Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Pliki do pobrania

 

Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Karta Dużej Rodziny

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

http://slupsk-mopr-strony3.alfatv.pl/strona/karta-duzej-rodziny

Rehabilitacja społeczna

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
(PDF Plik Rozmiar: 130.96 KB)

Procedura - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
(PDF Plik Rozmiar: 84,65 KB)

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 184,02 KB)

Procedura - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 130 KB)

3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(PDF plik rozmiar: 69.23 KB)

Procedura - Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 84,4 KB)

4. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PRFON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
(PDF plik rozmiar: 107 KB)

Procedura - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 90,2 KB)

5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

6. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
(PDF plik rozmiar: 130 KB)

Procedura - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

Kryteria oceny wniosków (rehabilitacja społeczna):

1. Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
(PDF plik rozmiar: 100 KB)

2.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
(PDF plik rozmiar: 64 KB)

3.Kryteria oceny wniosków – Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
(PDF plik rozmiar: 58 KB)

4.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
(PDF plik rozmiar: 80 KB)

5.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
(PDF plik rozmiar: 78 KB)

 

Program Aktywny Samorząd

Wnioski na Moduł II przyjmowane były od 23.09.2019 do 10.10.2019 r.

1. Wniosek - Moduł II
(PDF plik rozmiar: 567 KB)

2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania
(PDF plik rozmiar: 140 KB)

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(PDF plik rozmiar: 96 KB)

4. Oświadczenie o wysokości dochodów
(PDF plik rozmiar: 154 KB)

5. Zaświadczenie szkoły, uczelni
(PDF plik rozmiar: 110 KB)

 

Wnioski na moduł I przyjmowane były od 05.06.2019r. do 31.08.2019

 

1. Wniosek - Moduł I
(PDF plik rozmiar: 740 KB)

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(PDF plik rozmiar: 96  KB)

3. Oświadczenie o wysokości dochodów
(PDF plik rozmiar: 156 KB)

4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-1 (oprzyrządowanie samochodu)
(PDF plik rozmiar: 124 KB)

5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-2-3 (prawo jazdy)
(PDF plik rozmiar: 128 KB)

6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-4 (oprzyrządowanie samochodu)
(PDF plik rozmiar: 120 KB)

7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - B 1-4 (sprzęt elektroniczny szkolenie)
(PDF plik rozmiar: 121 KB)

8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - B-5 (sprawność sprzętu)
(PDF plik rozmiar:  KB)

9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-2 (sprawność wózka)
(PDF plik rozmiar:  KB)

10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-3 (protezy)
(PDF plik rozmiar: 124 KB)

11. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-4 (sprawność protezy)
(PDF plik rozmiar: 124 KB)

12. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-5
(PDF plik rozmiar: 112 KB)

13. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - D (opieka)
(PDF plik rozmiar: 117 KB)

14. Zaświadczenie lekarskie - Narząd ruchu - amputacja (protezy)
(PDF plik rozmiar: 102 KB)

15. Zaświadczenie lekarskie - Narząd ruchu - dysfunkcja (sprzęt elektroniczny)
(PDF plik rozmiar: 137 KB)

16. Zaświadczenie lekarskie - Narząd wzroku (sprzęt elektroniczny)
(PDF plik rozmiar: 161 KB)

17. Zaświadczenie lekarskie - Słuch zadanie A - 4 oraz B - 4
(PDF plik rozmiar: 118 KB)

18. Zaświadczenie lekarskie - Zadanie C - 5
(PDF plik rozmiar: 119 KB)

19. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Obszar C Zadanie 1 oraz Zaświadczenie lekarskie (Wózek elektryczny)
(DOC plik rozmiar: 123 KB)

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne na stronie PFRON w linku poniżej.
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Dotyczy protez w ramach modułu I:

Zarys koncepcji opiniowania protezy
Kosztorys C3 (Aktualizacja 03.08.2017)
Kosztorys C4 (Aktualizacja 03.08.2017)
Oferta C3 (Załącznik do wniosku)
Oferta C4 (Załącznik do wniosku)

Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
Wypełniając obowiązek, realizator informuje, że dane osobowe wnioskodawców programu "Aktywny Samorząd" zostaną przekazane do PFRON - PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803