Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pliki do pobrania

Program Aktywny Samorząd

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
  • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).    

Wniosek Aktywny Samorząd M II (PDF 631 KB)

Wykaz załączników do wniosku Moduł II

MII - Zaświadczenie szkoły, uczelni (PDF 208 KB)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF 63 KB)

Dodatki określone przez Realizatora programu (PDF 23 KB)

Wzór pełnomocnictwa - SOW (PDF 99,5 KB)

Odwołanie pełnomocnictwa - SOW (PDF 102 KB)

Ankieta ewaluacyjna w ramach programu Aktywny Samorząd 2022 (word, 199 KB)

Wnioski na moduł I będą przyjmowane od 01.03.2022 do 31.08.2022 r.

Wniosek AS A1 (PDF 165 KB)

Wniosek AS A2-3 (PDF 185 KB)

Wniosek AS A4 (PDF 190 KB)

Wniosek AS B1-3-4 (PDF 196)

Wniosek AS B2 (PDF 191 KB)

Wniosek AS B5 (PDF 194 KB)

Wniosek AS C1 (PDF 165 KB)

Wniosek AS C2 (PDF 190 KB)

Wniosek AS C3 (PDF 377 KB)

Wniosek AS C4 (PDF 392 KB)

Wniosek AS C5 (PDF 370 KB)

Wniosek AS D (PDF 187 KB)

załącznik 2 - AS A4, B4 - zaśw. lekarz laryngolog (PDF 202 KB)

załącznik 2 - AS B1, B2, B3 - zaśw. lekarz okulista (PDF 213 KB)

załącznik 2 - AS C3, C4 - zaśw. lek. (PDF 159 KB)

załącznik 2 - AS C5 - zaśw. lek. (PDF 216 KB)

załącznik 2 - AS MII- zaśw. z uczelni szkoły (PDF 131 KB)

załącznik 2 -AS B1- zaśw. lek. (PDF 215 KB)

załącznik 2- AS C1- zaśw. lek. (PDF 179 KB)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF 63 KB)

Wzór pełnomocnictwa - SOW (99,5 KB)

Odwołanie pełnomocnictwa - SOW (102 KB)

 

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne na stronie PFRON w linku poniżej.
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Wypełniając obowiązek, realizator informuje, że dane osobowe wnioskodawców programu "Aktywny Samorząd" zostaną przekazane do PFRON - PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wnioski o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy dostępne są pod adresem/ 

Заявки на отримання сімейної допомоги громадянам України доступні за адресою:

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy (word, 37 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (word, 38 KB)

Klauzula informacyjna dodatek osłonowy (WORD, 7,23 KB)

Wniosek o wypłatę 300 zł dla Obywatela Ukrainy/ 

Заява про виплату 300 злотих для громадянина України /

Wniosek - 300 zł dla Obywatela Ukrainy (pdf, 441 KB) - 

запит на відкликання

Załącznik do wniosku 300 zł dla Obywatela Ukrainy (pdf, 309 KB) - вкладення до заявки

Klauzula informacyjna - 300 zł dla Obywatela Ukrainy (pdf, 263 KB) - 

інформаційне положення

WZÓR WNIOSKU - WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU W MAJU 2022 R. DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY/ ХАРЧУВАННЯ У ДИТЯЧКОМ САДКУ У ТРАВНІ 2022 РОКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Wzór wniosku - wyżywienie w przedszkolu w maju 2022 dla dzieci obywateli Ukrainy/Шаблон заявки - харчування в дитячому садку в травні 2022 року для дітей громадян України

Informacja o wyżywieniu dzieci w przedszkolu w maju 2022 r-dla dzieci obywateli Ukrainy/Інформація щодо харчування дітей у дитячому садку у травні 2022 року - для дітей громадян України

Wniosek - stypendium szkolne dla dzieci obywateli Ukrainy

WNIOSEK - stypendium szkolne dla dzieci obywateli Ukrainy/заявка на шкільну стипендію для дітей громадян України

Dodatek węglowy 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego (WORD, 19,5 KB)

Klauzula informacyjna (Word, 6,92 KB)

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (PDF)

Klauzula informacyjna (Word, 6,92 KB)

Karta Dużej Rodziny

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

http://slupsk-mopr-strony3.alfatv.pl/strona/karta-duzej-rodziny

klauzula informacyjna (word, 82KB)

 

Rehabilitacja społeczna

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (word, 16,5 KB)

Procedura - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
(PDF Plik Rozmiar: 84,65 KB)

2. Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (word, 16,5 KB)

ZAŚWIADCZENIE wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (word, 19,1 KB)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (word, 14,4 KB)

ZAŚWIADCZENIE wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych (word, 16,5 KB)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (word, 14,7 KB)

ZAŚWIADCZENIE wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się (word, 17,1 KB)

 

 

3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (word, 28,6 KB)

Procedura - Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 84,4 KB)

4.Procedura - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON (WORD, 24,2 KB)

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON (18,6 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (16,0 KB)

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (14, 8 KB)

Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego (15,4 KB)

Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego (16 KB)

5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (word, 15,1 KB)

6. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (word, 13, 7 KB)

Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (word, 7,41)

Procedura - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

 

Polityka prywatności MOPR:

Polityka prywatności MOPR (PDF 89,6 KB)

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803