Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Pliki do pobrania

 

Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Karta Dużej Rodziny

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

http://slupsk-mopr-strony3.alfatv.pl/strona/karta-duzej-rodziny

Rehabilitacja społeczna

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
(PDF Plik Rozmiar: 130.96 KB)

Procedura - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
(PDF Plik Rozmiar: 84,65 KB)

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 184,02 KB)

Procedura - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 130 KB)

3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(PDF plik rozmiar: 69.23 KB)

Procedura - Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 84,4 KB)

4. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PRFON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
(PDF plik rozmiar: 107 KB)

Procedura - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 90,2 KB)

5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

6. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
(PDF plik rozmiar: 130 KB)

Procedura - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

Kryteria oceny wniosków (rehabilitacja społeczna):

1. Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
(PDF plik rozmiar: 100 KB)

2.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
(PDF plik rozmiar: 64 KB)

3.Kryteria oceny wniosków – Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
(PDF plik rozmiar: 58 KB)

4.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
(PDF plik rozmiar: 80 KB)

5.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
(PDF plik rozmiar: 78 KB)

 

Program Aktywny Samorząd

Wnioski na Moduł II przyjmowane były od 23.09.2019 do 10.10.2019 r.

1. Wniosek - Moduł II
(PDF plik rozmiar: 567 KB)

2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania
(PDF plik rozmiar: 140 KB)

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(PDF plik rozmiar: 96 KB)

4. Oświadczenie o wysokości dochodów
(PDF plik rozmiar: 154 KB)

5. Zaświadczenie szkoły, uczelni
(PDF plik rozmiar: 110 KB)

 

Wnioski na moduł I przyjmowane były od 05.06.2019r. do 31.08.2019

 

1. Wniosek - Moduł I
(PDF plik rozmiar: 740 KB)

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(PDF plik rozmiar: 96  KB)

3. Oświadczenie o wysokości dochodów
(PDF plik rozmiar: 156 KB)

4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-1 (oprzyrządowanie samochodu)
(PDF plik rozmiar: 124 KB)

5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-2-3 (prawo jazdy)
(PDF plik rozmiar: 128 KB)

6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - A-4 (oprzyrządowanie samochodu)
(PDF plik rozmiar: 120 KB)

7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - B 1-4 (sprzęt elektroniczny szkolenie)
(PDF plik rozmiar: 121 KB)

8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - B-5 (sprawność sprzętu)
(PDF plik rozmiar:  KB)

9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-2 (sprawność wózka)
(PDF plik rozmiar:  KB)

10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-3 (protezy)
(PDF plik rozmiar: 124 KB)

11. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-4 (sprawność protezy)
(PDF plik rozmiar: 124 KB)

12. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - C-5
(PDF plik rozmiar: 112 KB)

13. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - MI - D (opieka)
(PDF plik rozmiar: 117 KB)

14. Zaświadczenie lekarskie - Narząd ruchu - amputacja (protezy)
(PDF plik rozmiar: 102 KB)

15. Zaświadczenie lekarskie - Narząd ruchu - dysfunkcja (sprzęt elektroniczny)
(PDF plik rozmiar: 137 KB)

16. Zaświadczenie lekarskie - Narząd wzroku (sprzęt elektroniczny)
(PDF plik rozmiar: 161 KB)

17. Zaświadczenie lekarskie - Słuch zadanie A - 4 oraz B - 4
(PDF plik rozmiar: 118 KB)

18. Zaświadczenie lekarskie - Zadanie C - 5
(PDF plik rozmiar: 119 KB)

19. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Obszar C Zadanie 1 oraz Zaświadczenie lekarskie (Wózek elektryczny)
(DOC plik rozmiar: 123 KB)

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne na stronie PFRON w linku poniżej.
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Dotyczy protez w ramach modułu I:

Zarys koncepcji opiniowania protezy
Kosztorys C3 (Aktualizacja 03.08.2017)
(PDF plik rozmiar: 17 KB)
Kosztorys C4 (Aktualizacja 03.08.2017)
(PDF plik rozmiar: 17 KB)
Oferta C3 (Załącznik do wniosku)
(PDF plik rozmiar: 18 KB)
Oferta C4 (Załącznik do wniosku)
(PDF plik rozmiar: 17 KB)

Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
Wypełniając obowiązek, realizator informuje, że dane osobowe wnioskodawców programu "Aktywny Samorząd" zostaną przekazane do PFRON - PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803