Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pliki do pobrania

Program Aktywny Samorząd

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).    

Wniosek Aktywny Samorzad M II student (PDF 207 KB)

MII - Zaświadczenie szkoły, uczelni (PDF 208 KB)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF 63 KB)

Dodatki określone przez Realizatora programu (PDF 174 KB)

Wnioski na moduł I będą przyjmowane od 01.03.2021 do 31.08.2021 r.

Wniosek AS A1 (PDF 183 KB)

Wniosek AS A2 - 3 (PDF 190 KB)

Wniosek AS A4 (PDF 182 KB)

Wniosek AS B1-3-4 (PDF 185 KB)

Wniosek AS B2 (PDF 183 KB)

Wniosek AS B5 (PDF 183 KB)

Wniosek AS C1 (PDF 182 KB)

Wniosek AS C2 (PDF 183 KB)

Wniosek AS C3 (PDF 183 KB)

Wniosek AS C4 (PDF 185 KB)

Wniosek AS C5 (PDF 182 KB)

Wniosek AS D (PDF 178 KB)

załącznik 2 - AS A4, B4 - zaśw. lekarz laryngolog (PDF 202 KB)

załącznik 2 - AS B1, B2, B3 - zaśw. lekarz okulista (PDF 213 KB)

załącznik 2 - AS C3, C4 - zaśw. lek. (PDF 159 KB)

załącznik 2 - AS C5 - zaśw. lek. (PDF 216 KB)

załącznik 2 - AS MII- zaśw. z uczelni szkoły (PDF 131 KB)

załącznik 2 -AS B1- zaśw. lek. (PDF 215 KB)

załącznik 2- AS C1- zaśw. lek. (PDF 179 KB)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (PDF 63 KB)

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne na stronie PFRON w linku poniżej.
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Wypełniając obowiązek, realizator informuje, że dane osobowe wnioskodawców programu "Aktywny Samorząd" zostaną przekazane do PFRON - PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

Świadczenia rodzinne

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy (word, 37 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (word, 38 KB)

Karta Dużej Rodziny

Wzory wniosków dostępne są pod linkiem:

http://slupsk-mopr-strony3.alfatv.pl/strona/karta-duzej-rodziny

klauzula informacyjna (word, 82KB)

Rehabilitacja społeczna

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
(PDF Plik Rozmiar: 130.96 KB)

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (word, 24,1 KB)

Procedura - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
(PDF Plik Rozmiar: 84,65 KB)

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 184,02 KB)

Procedura - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 130 KB)

3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(PDF plik rozmiar: 69.23 KB)

Procedura - Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 84,4 KB)

4. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PRFON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
(PDF plik rozmiar: 107 KB)

Procedura - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 90,2 KB)

5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

6. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
(PDF plik rozmiar: 130 KB)

Procedura - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
(PDF plik rozmiar: 123 KB)

Kryteria oceny wniosków (rehabilitacja społeczna):

1. Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
(PDF plik rozmiar: 100 KB)

2.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
(PDF plik rozmiar: 64 KB)

3.Kryteria oceny wniosków – Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
(PDF plik rozmiar: 58 KB)

4.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
(PDF plik rozmiar: 80 KB)

5.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
(PDF plik rozmiar: 78 KB)

Polityka prywatności MOPR:

Polityka prywatności MOPR (PDF 89,6 KB)

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803