Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 w sekretariacie MOPR.

 

Karta upoważnia do ulg w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz gminnego Programu „Familijny Słupsk”;

 1. Karta Dużej Rodziny przysługuje dla rodzin (w tym rodzin niepełnych, rodziców zastępczych) z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. KDR wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 13 zł. Wyrobienie karty mobilnej w przypadku posiadania już standardowej karty, kosztuje 10 zł.  Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych KDR wydawana jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie MOPR oraz na stronie www.mopr.slupsk.pl;
 3. Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:
  • w przypadku rodzica lub małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
 4. Wykaz podmiotów i instytucji udzielających ulg dostępny będzie na stronach:

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Plik do pobrania
Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  Wniosek KDR (PDF 3,79 MB)
Dane rodzica lub małżonka rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym kartę osoby, której dotyczy oświadczenie Dane rodzica lub małżonka rodzina (PDF, 615 KB)
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną (PDF, 288KB)
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki (PDF, 185KB)
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (PDF, 166KB)
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie o pozostawieniu w rodzinie zastępczej (PDF, 141KB)

Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu

Zgody na wykorzystanie numeru telefonu (PDF, 315KB)

Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna (word, 82 KB)

Katalog zniżek, regulaminy

Nazwa pliku Pliki do pobrania
Katalog zniżek dla posiadaczy KDR - lista Słupsk Katalog zniżek (WORD, 726,6 KB)
Katalog zniżek dla posiadaczy KRD - lista ogólnopolska Katalog zniżek - lista ogólnopolska
Deklaracja partnera Programu "Familijny Słupsk" Deklaracja partnera Programu (PDF, 81KB)
Regulamin "Słupskiej Karty Dużej Rodziny"dla mieszkańców miasta Słupska Regulamin "Słupskiej Karty Dużej Rodziny" (PDF, 259KB)
Program "Familijny Słupsk" Program "Familijny Słupsk" (PDF, 287KB)

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803