Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami oraz asystentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami oraz asystentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

 

Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami oraz asystentów w ramach ProgramuAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021        

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku ogłasza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością oraz asystentów chętnych do wzięcia udziału w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

  • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
    w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • osobom z  niepełnosprawnością  posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoba  z niepełnosprawnością może dokonać samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia są dostępne w zakładkach:

 "Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością"

"Nabór zgłoszeń asystentów osób z  niepełnosprawnością"

Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i  miejsc.

W przypadku pytań, niejasności zapraszamy do kontaktu z Panią Karoliną Demuth pod nr tel.:  59 814 28 15 lub  e-mail: k.demuth@mopr.slupsk.pl

 

Do pobrania: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803