Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Nabór zgłoszeń asystentów osób z niepełnosprawnością

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zatrudni na podstawie umowy zlecenia osoby chcące pełnić funkcję

 

Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny

lub

 1. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu.
 2. w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsc (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury;
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępny tutaj: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 (word 72 KB)

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
  • wypełniona ankieta o asystencie osoby niepełnosprawnej (dostępna TUTAJ)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, (jeżeli dotyczy);
 • kopie dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnością  (jeżeli dotyczy);
 • w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta (jeżeli dotyczy);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”

 1. Dodatkowe informacje:
 • usługa asystenta świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia,
 • limit godzin usług przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi średnio 45 godzin miesięcznie (w zależności od potrzeb uczestnika Programu ilość godzin może być ustalona indywidualnie);
 • koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi do 30 zł brutto.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: „dotyczy programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:

- osobiście w punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D, lub

- drogą mailową na adres e-mail: i.wilczynska@mopr.slupsk.pl

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i miejsc.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803