Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

"Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością"

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku ogłasza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością chętnych do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osobom z niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość skorzystania z pomocy osobistego asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury;
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

Co ważne, osoba z niepełnosprawnością może dokonać samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz ankiety (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczeniu ich wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności:

- do punktu podawczego MOPR w Słupsku, przy ul. Słonecznej 15D,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.wilczynska@mopr.slupsk.pl,

- w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w formach podanych wyżej można je dostarczyć za pośrednictwem pracownika MOPR w Słupsku, który osobiście odbierze  zgłoszenie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i miejsc.

W przypadku pytań, niejasności zapraszamy do kontaktu z Panią Karoliną Demuth pod nr 59 814 28 15 lub za pośrednictwem poczty e-mail: k.demuth@mopr.slupsk.pl

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 (word 55 KB),
 2. ANKIETA potrzeb osób niepełnosprawnych (word 76 KB)
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803