Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Pomoc merytoryczna.

a) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – pomaga bezpośrednio rodzinom zastępczym, ułatwia dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodzin;
b) psycholodzy – działalność diagnostyczno-konsultacyjna, poradnictwo i terapia dla rodziców zastępczych i dzieci;
c) organizacja integracyjnych spotkań wspierających i szkoleń dla rodzin zastępczych.  
                   
Pomoc ekonomiczna.

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: rodziny spokrewnione 899 zł lub rodziny niezawodowe 1361 zł miesięcznie;
b) dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka: 274 zł miesięcznie;
c) świadczenie 800+ na każde dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej;
d) inna pomoc uznaniowa.

Wsparcie rodzinne i wynagrodzenie za pracę dla rodzin zastępczych zawodowych.

a) czasowa pomoc rodzin pomocowych;
b) możliwość wykorzystania 30 dniowej przerwy w sprawowaniu pieczy zastępczej;
c) wynagrodzenie za pracę dla jednego z rodziców zastępczych na podstawie umowy na okres co najmniej 4 lat lub 5 lat dla prowadzących rodzinny dom dziecka;
d) zatrudnienie osoby do pomocy w szczególnych przypadkach.  

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803