Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Zostań rodziną zastępczą lub poprowadź rodzinny dom dziecka

Czy wiesz, że są dzieci, dla których codziennością jest doświadczanie braku troski i podstawowej zaradności rodziców, braku ciepła, miłości i opiekuńczości z ich strony, braku wsparcia i spokoju oraz wzorca do naśladowania będącego drogowskazem dla osoby startującej w życie ? Dzieci, którym brakuje zwyczajnej rodziny?

Zostając rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka:

a) dajesz szansę dziecku na życie w zwyczajnej rodzinie;
b) możesz spełnić się jako rodzic;
c) wzbogacasz własne życie rodzinne;
d) robisz dobry uczynek;
e) otrzymasz wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym ekonomiczne;
f) możesz połączyć rodzicielstwo zastępcze z pracą zawodową-zyskasz czas dla rodziny;
g) masz szansę doświadczyć w przyszłości pomocy od wychowanego przez ciebie dziecka                           
           
Nie każdy może zostać rodzicem zastępczym lub poprowadzić rodzinny dom dziecka.

1. Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
    
2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej  lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka rodzinnego może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803