Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Szukamy kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Szukamy kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku poszukuje aktualnie kandydata na kuratora dla częściowo ubezwłasnowolnionego 32-letniego mężczyzny, który mieszka w Słupsku i leczy się psychiatrycznie.

Aby wziąć udział w naborze należy posiadać obywatelstwo polskie i stałe zameldowanie na terenie Słupska. Wymagana jest też biegła znajomość języka polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, dobry stan zdrowia a także korzystanie z pełni praw publicznych. Nie można być też pozbawionym władzy rodzicielskiej. Trzeba być też dyspozycyjnym i niekaralnym za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. Wymagamy również nieposzlakowanej opinii oraz wyrażenia zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji (w załączniku) i CV.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów dla częściowo ubezwłasnowolnionych należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie MOPR przy ul. Słonecznej 15D, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na kuratora/opiekuna prawnego”.

Nabór ma charakter ciągły, gdyż liczymy na pozyskanie kandydatów, którzy w przyszłości będą mogli pełnić funkcję kuratora lub opiekuna prawnego dla innych osób ubezwłasnowolnionych.

Za sprawowanie tych funkcji może być przyznawane wynagrodzenie, które obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 5 675,47 zł. Konkretną kwotę określa Sąd Rejonowy w Słupsku.

- Co ważne, opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem zapewniają opiekunki środowiskowe – mówi Marcin Treder, Dyrektor MOPR. - W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora

fot.pixabay.com

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803