Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. W głównej mierze skorzystać z niego mogą osoby bezrobotne, które nie podlegały ubezpieczeniu społecznemu, czy pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło. Brak odpowiedniego okresu ubezpieczenia powoduje, że rodzicowi nie przysługuje zasiłek macierzyński z organu emerytalno-rentowego np. ZUS.

Świadczenie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie. Okres przyznania świadczenia wynosi 52 tygodnie i ulega wydłużeniu w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jak również osoba, która przysposobiła tzn. adoptowała dziecko.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony po tym terminie powoduje, że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą również skorzystać z tego świadczenia, albowiem wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowych Urzędów Pracy jest niższa niż wysokość tego świadczenia. Takie osoby otrzymają wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk

Druk wniosku jest dostępny na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803