Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023 - przyjmowanie wniosków

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023 - przyjmowanie wniosków

Od 01 września do 15 września 2022 roku, składać można wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku  informuje, iż od dnia 01.09.2022 r. do dnia 15.09.2022 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

Stypendium szkolne może otrzymać:

  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  •  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 

  •  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.


Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 600 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zgodnie z zapisami ustawowymi wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2022/23 składa się w okresie od 1 września do 15 września (MOPR p.12 w godz. 8.00-14.00) .

Po tym okresie złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia .

Natomiast faktury należy dostarczyć do MOPR w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 10 grudnia 2022 r.

Wypłata nastąpi po rozliczeniu stypendium i otrzymaniu dotacji na realizację zadania.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2022/2023

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803