Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Procedura

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ/GRUPĘ DIAGNOSTYCZNO-POMOCOWEJ W RAMACH PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”:

  • na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy Diagnostyczno-Pomocowej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,
  • niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocowej,

  • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocowej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową w zakresie działania wszystkich podmiotów,  realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

  • indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy domowej w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę diagnostyczno-pomocową.

  • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocową,

  • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocowej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

  • formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,

  • zespół interdyscyplinarny lub grupa diagnostyczno-pomocowa podejmują decyzję, jak będą składane systematyczne wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,

  • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty”są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Ważne!!

Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających bezpieczeństwo, spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową, oraz osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Procedurę założenia Niebieskiej Karty oraz działania podejmowane w ramach procedury reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury oraz wzorów formularzy "Niebieskiej Karty", link poniżej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112091245

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803