Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Przemoc w rodzinie

Jesteś osobą dotkniętą zjawiskiem przemocy w rodzinie? Jesteś świadkiem zjawiska przemocy w rodzinie?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie powołany jest Zespół ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownicy zespołu dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30, ul. Jana Pawła II, VI piętro pokoje - 609-610.

Specjalista pracy socjalnej - Marta Stasiak – 059 814-28-30, pokój 609 

Pracownik socjalny - Róża Masalska – 059 814-28-13 610, pokój nr 610 

Gdy w rodzinie zachodzi podejrzenie występowania zjawiska przemocy, wszelkie służby pomocowe mają obowiązek założyć tzw. „Niebieską Kartę”. Składa się ona z dwóch części:

  • karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także jakie działania podjęto;

  • karta B opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc

Kartę A wypełnia interweniujący funkcjonariusz na miejscu zdarzenia. Stanowi ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i może stanowić dowód w postępowaniu procesowym w sytuacji, gdy osoba doznająca przemocy postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa.

Funkcjonariusz wypełniający formularz A Niebieskiej Karty przekazuje dokument do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który to powołuje tzw. grupę roboczą, działającą na terenie naszego ośrodka. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele wszelkich służb pomocowych, w zależności od sytuacji danej rodziny. Jest to najczęściej: dzielnicowy Komendy Policji, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem kuratora, pedagog szkolny, jeśli w rodzinie występują małoletnie dzieci.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomaga osobom doświadczającym przemocy.

https://mopr.slupsk.pl/strona/punkt-interwencji-kryzysowej-i-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-1

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803