Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Klub Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „KAWON”

Klub Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „KAWON”

Klub Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „KAWON” jest placówką wsparcia półstacjonarnego dla uczestników powyżej 18 roku życie, działa na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Słupska, siedziba klubu mieści się w nowej lokalizacji przy ul. Traugutta 16, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.

Kontakt telefoniczny:

P. Katarzyna Karpowicz

696-020-497
 
 

Cele i zadania placówki:

1. utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej i intelektualnej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestnika,

2. wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi oraz pomoc w odnajdywaniu sensu życia,

3. rozwijanie sprawności motorycznej i psychomotorycznej,

4. rozwijanie umiejętności społecznych, interpersonalnych, samoobsługowych, zaradności życiowej,

5. umożliwianie uczestnikom aktywnego życia i kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego,

6. opieka  oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych,

7. ochrona praw i interesów osób korzystających z usług Klubu,

8. tworzenie warunków do stymulacji rozwoju uczestników Klubu poprzez odpowiednią pomoc, usprawnianie i edukację,

9. aktywny udział w życiu kulturalno – oświatowym uczestników Klubu w  środowisku lokalnym,

10. szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy.

Klub realizuje swoje cele poprzez różnorodne formy aktywności takie jak:

- zajęcia gimnastyczne i rekreacyjne,

- teatroterapię,

- arteterapię,

- turystykę,

- zajęcia kulinarne,

- poradnictwo socjalne.

 

1. Regulamin funkcjonowania Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "KAWON" (PDF 730 KB)

2. Harmonogram zajęć Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "KAWON" (WORD 30,5 KB)

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803