Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowe”

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunowi prawny lub faktycznemu dziecka.

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną albo opieką prawną albo dziecka przysposobionego, wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o objęciu matki dziecka opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży. Warunek ten oczywiście nie dotyczy osób będących opiekunami faktycznymi bądź prawnymi dziecka. Nabycie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka związane jest z koniecznością spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1922 zł miesięcznie.

Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk

Druk wniosku jest dostępny na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803