Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Informacja o zatrudnieniu na umowę zlecenie opiekunów osób niepełnosprawnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zatrudni na podstawie umowy zlecenia osoby chcące pełnić funkcję Opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024.

Wymagania niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niepełnosprawnej:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub  
 • Osoby posiadające, co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy, opieki osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie                            w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o doświadczeniu (do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o niekaralności (do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o niespokrewnieniu (do pobrania poniżej);

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dodatkowe informacje:

 • Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia;
 • Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi do 38 zł brutto.

Miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D lub drogą mailową na adres e-mail: k.demuth@mopr.slupsk.pl

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE DO POBRANIA:

1. Oświadczenie do pełnienia czynności prawnych (word, 55,5 KB)

2. Oświadczenie o doświadczeniu (word,60,9 KB)

3. Oświadczenie o niekaralności (word, 56,6 KB)

4. Oświadczenie o niespokrewnieniu (word, 59,3 KB)

5. Oświadczenie o stanie zdrowia (word, 56,1 KB)

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803