Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Informacja o zatrudnieniu asystentów na umowę zlecenie w ramach projektu ,,Pomorskie z Ukrainą”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zatrudni na podstawie umowy zlecenia osoby chcące pełnić funkcję asystenta ds. społecznych w ramach projektu nr RPPM.14.01.00-22.0001/22 pn. ,,Pomorskie z Ukrainą".

Wymagania niezbędne do pełnienia funkcji asystenta dla obywateli ukraińskich:

 • CV,
 • obywatelstwo polskie (osoby zainteresowane dobrze znające teren Słupska, system wsparcia, posiadające wiedzę na temat funkcjonujących instytucji i organizacji na terenie miasta oraz bardzo dobrze znające system pomocy oferowanej obywatelom Ukrainy).

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

 • pomocy w codziennym funkcjonowaniu podopiecznych;
 • zapoznaniu danego uczestnika z instytucjami/organizacjami funkcjonującymi na terenie Słupska;
 • zapoznaniu z miastem, komunikacją miejską;
 • pomocy w sprawach urzędowych;
 • ułatwieniu w kontaktach z instytucjami lokalnymi poprzez asystowanie podczas wizyt itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dodatkowe informacje:

 • usługa asystenta świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia,
 • limit godzin usług przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 15 godzin miesięcznie, przy czym jeden asystent może świadczyć usługę dla kilku podopiecznych,
 • koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi do 33 zł brutto.

Miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście,
 • w biurze projektów pokój 210 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D lub drogą mailową na adres e-mail: mopr@sl.home.pl
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803