Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków - inne rodzaje paliwa niż węgiel

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków - inne rodzaje paliwa niż węgiel

Od dnia dzisiejszego, w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia

 

Wnioski przyjmowane będą:

  • w dni powszednie, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy u. Słonecznej 15 D, na I piętrze, w pokojach 101-122. Pomocą w przyjęcie wniosku, wypełnieniu, służą pracownicy socjalni znajdujący się w wyżej wymienionych pokojach. Na drzwiach poszczególnych pokoi pracowników znajduje się wykaz ulic. Prosimy o sugerowanie się nimi przy wyborze odpowiedniego pokoju.

 

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (konieczny podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)

 

  • wersją papierową przesłaną na adres Ośrodka.

 

  • do wystawionej urny.

Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada br. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Wpisanie do wniosku aktualnego numery telefonu znacznie ułatwi naszym pracownikom kontakt z Wnioskodawcami w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Komu przysługuje dodatek?

  • Gospodarstwu jednoosobowemu (osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca),
  • Gospodarstwu wieloosobowemu (osoba fizyczna, która zamieszkuje wspólnie i gospodaruje z innymi osobami).

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
  • 1000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł. - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gospodarstwo domowe może uzyskać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dla kilku gospodarstw zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje jeden dodatek.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

 

Załączniki:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (WORD, 118 KB)

Klauzula informacyjna (Word, 8,92 KB)

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dziennikustaw.gov.pl)

 

 

Fot.Gettyimages.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803