Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Pomoc w uzyskaniu schronienia

Noclegownia TPBA przy ul. B. Krzywoustego 6.

Placówka jest czynna w godzinach 18:00 – 8:00. Schronienie jest zapewniane bez skierowania dla osób posiadających ostatnia adres zameldowania na pobyt stały w Słupsku. W innych przypadkach wymagane jest skierowanie przez gminę ostatniego zameldowania na pobyt stały. Na terenie placówki można skorzystać z sanitariatu, zjeść jeden posiłek oraz skorzystać z łóżka.

Schronisko dla mężczyzn TPBA przy ul. B. Krzywoustego 6.

Placówka świadczy wsparcie całodobowo, zapewnia 3 posiłki dziennie oraz swobodny dostęp do sanitariatu. Pobyt w placówce wymaga skierowania z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na ostatni adres zameldowania na pobyt stały. Osoby są kierowane do schroniska po wcześniejszym pobycie w noclegowni.

Schronisko z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn TPBA przy ul. B. Krzywoustego 6.

Placówka świadczy wsparcie całodobowo, zapewnia 3 posiłki dziennie oraz swobodny dostęp do sanitariatu, wsparcie w czynnościach sanitarnych. Do placówki kierowane są osoby po pobycie w szpitalu lub wymagające częściowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Pobyt w placówce wymaga skierowania z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na ostatni adres zameldowania na pobyt stały.

Mieszkanie chronione - treningowe dla kobiet prowadzone przez ChSD przy ul. Towarowej 6.

Placówka świadczy wsparcie całodobowo, zapewnia 3 posiłki dziennie oraz swobodny dostęp do sanitariatu, wsparcie w czynnościach sanitarnych. Na terenie mieszkania prowadzony jest proces usamodzielniania.

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Wielu prowadzone przez ChSD.

Placówka świadczy wsparcie całodobowo, zapewnia 3 posiłki dziennie oraz swobodny dostęp do sanitariatu. Pobyt w placówce wymaga skierowania z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na ostatni adres zameldowania na pobyt stały.

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803