Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Dzieciom, rodzicom, seniorom

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Towarzystwem Nasz Dom realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 158 826,52 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 900 885,19 PLN

Cel

Celem działań projektowych jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu

II 2018 – XII 2020

Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu otrzymają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin, w szczególności seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.

Działania

W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:

 • praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
 • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
 • organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
 • rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
 • funkcjonowanie telefonu zaufania;
 • zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 • utworzenie i prowadzenie 2 mieszkań wspomaganych;
 • usługi wspierające rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji (konsultacje, psychoterapia, warsztaty i in.)

Efekty

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów i osób z niepelnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność i możliwe będzie funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w Domu Pomocy Społecznej zostanie odsunięta w czasie luz zniwelowana. Działania skierowane do rodzin przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji opiekunów, będą miały charakter profilaktyczny, ograniczą ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik pdf, rozmiar: 222 KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik PDF, rozmiar: 256 KB)
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (plik PDF, rozmiar: 335 KB)
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803