Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Zakończenie realizacji projektu "Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Slupska"

Zakończenie realizacji projektu

Miasto Słupsk/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, iż  w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”  (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0019/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, Działanie 06.02.Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Projekt został przedłużony o sześć miesięcy z uwagi na epidemię choroby COVID-19.

Wartość projektu wyniosła 5.158.826,52 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu Państwa to 4.900.885,19 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w partnerstwie z Fundacją „Progresja” oraz Towarzystwem Nasz Dom.

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji usług świadczonych dotychczas w projekcie wobec osób zainteresowanych konkretnym rodzajem wsparcia przez okres dłuższy niż czas trwania projektu (36 miesięcy), licząc od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31.12.2023 r. w  zakresie:

- usług opiekuńczych świadczonych w dwóch  mieszkaniach chronionych wspomaganych: przy ul. Niemcewicza 20/1  i Lutosławskiego 10/1, w których jednocześnie może przebywać 15 osób (9 mężczyzn i 6 kobiet);

-    usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących;

- usług asystenckich oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych dla osób
z niepełnosprawnościami oraz seniorów;

- teleopieki;

- prowadzenia usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą.

Lokalny Punkt Koordynujący, który wcześniej prowadzony był przez Fundację „Progresja” zostaje przeniesiony do MOPR-u.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Słupsku przy ulicy Słonecznej 15D w Słupsku, pokój 209/210 osobiście lub pod nr telefonu 59 814 28 15.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803