Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Zatrudnimy na umowę zlecenie asystentów osób niepełnosprawnych

Zatrudnimy na umowę zlecenie asystentów osób niepełnosprawnych

W związku z dużą ilością zgłoszeń osób z niepełnosprawnością, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zatrudni na podstawie umowy zlecenia osoby chcące pełnić funkcję asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ – edycja 2024.

Wymagania niezbędne do pełnienia funkcji asystenta:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawny np. doświadczenie zawodowe, udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  a także na kursy i szkolenia jeżeli uczestnik programu chce w nich uczestniczyć;
 • wspólnych zakupach;
 • załatwieniu spraw urzędowych, wizyt lekarskich;
 • korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, filharmonia, kino, galeria sztuki, koncert, itp.;
 • czytaniu prasy, książek lub korespondencji;
 • korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych możliwy tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem);
 • wsparcie uczestników programu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej oraz wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych
 • innych czynnościach wpływających na wzrost aktywności społecznej uczestnika programu.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (dostępna do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o doświadczeniu (dostępna do pobrania poniżej);
 • wypełniona ankieta (dostępna do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o stanie zdrowia (dostępna do pobrania poniżej);
 • oświadczenie o niekaralności (dostępna do pobrania poniżej);

 

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dodatkowe informacje:

 • Usługa asystenta świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Limit godzin usług przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 20 godzin miesięcznie.
 • Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi do 38 zł brutto.

Miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać osobiście  w biurze projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D lub drogą mailową na adres e-mail: k.demuth@mopr.slupsk.pl

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803