Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Zakończenie i trwałość projektu pn. "Sprężyna"

 

 

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. „Sprężyna”

 

Miasto Słupsk/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, iż  w dniu 30 września  2023 r. zakończyła się realizacja projektu „Sprężyna”  (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0041/22-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, Działanie 06.02.Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Wartość projektu wyniosła 418 156,29  zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu Państwa 376 340,66 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu  w Słupsku. Beneficjent Miasto Słupsk/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zgłasza deklarację instytucjonalnej gotowości do realizacji wsparcia i utrzymania 7 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym 6 miejsc dla dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych  oraz wsparcie Specjalisty pracy z rodziną w okresie trwałości projektu tj. od 01.10.2023r. do 31.10.2024r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ulicy Słonecznej 15D w Słupsku, pokój 209/210 osobiście lub pod nr telefonu 59 814 28 15.

 
   
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803