Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

WYJĄTKOWA NAGRODA

WYJĄTKOWA NAGRODA

Wśród naszych pracowników socjalnych jest wielu takich, którzy przejawiają szczególny poziom wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i zaangażowania w działania i dla których udzielenie realnej pomocy potrzebującemu jest celem nadrzędnym, stawianym często ponad własne wygody, określony czas pracy czy podstawowy zakres obowiązków. W tej grupie jest jedna osoba, która taką postawę nieustannie prezentuje już od kilkunastu lat, wciąż rozwijając swój warsztat pracy, generując nowe pomysły i z determinacją wcielając je w życie na każdym z zajmowanych dotychczas stanowisk.

Rozumie słabości

Swoją postawą w dużym stopniu przyczynia się z jednej strony do realnej poprawy sytuacji wielu mieszkańców naszego Miasta, z drugiej zaś powoduje, że pomoc społeczna przestaje być postrzegana, jako zbiurokratyzowana instytucja odpowiedzialna głównie za rozdawanie zasiłków. Do realizacji swoich pomysłów potrafi zjednać innych pracowników, pozyskać sponsorów, zaangażować wolontariuszy, czy praktykantów. Realizując wszystkie zadania, pracując z dziećmi, młodzieżą, bezrobotnymi, seniorami, czy osobami z niepełnosprawnościami zawsze z godnością i szacunkiem podchodzi do drugiego człowieka. Rozumie jego słabości i niedoskonałości, ale jednocześnie potrafi w każdym dostrzec potencjał.

Nieobce jest Jej zwykłe, ludzkie przytulenie się do potrzebującego wsparcia, przyjacielski uścisk dłoni. W trudnym czasie epidemii koronawirusa dała się poznać, jako pracownik, na którego zawsze może liczyć zarówno pracodawca, jak i każdy potrzebujący wsparcia. W sytuacji tego wymagającej potrafiła ubrać kombinezon ochronny i pomagać opiekunkom w bezpośredniej opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Odwiedzała i robiła zakupy dla osób przebywających na kwarantannie. Dzieliła się z nimi przygotowanym przez siebie posiłkiem.

Specjalna nagroda za specjalne osiągnięcia

Jako pracodawca jestem dumny, że taka postawa została zauważona i doceniona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który uhonorował Panią Katarzynę Mulawę – starszą specjalistkę pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, nagrodą specjalną za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagroda została wręczona w dniu dzisiejszym na uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Można ją obejrzeć pod linkiem:

Oto ważniejsze inicjatywy i działania podejmowane przez Laureatkę:

 • współorganizacja akcji charytatywnych na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową (festyny, koncerty, zbiórki, loterie);

 • udział w zbiórkach środków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin (akcja „Niezapominajka”);

 • w latach 2009 – 2019 prowadziła Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Dżungla”, w którym realizowana była praca wychowawcza, skierowana do dzieci zamieszkujących w bloku będącym skupiskiem lokali socjalnych;

 • współuczestniczyła w opracowaniu i realizowała Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do mieszkańców lokali socjalnych;

 • w latach 2016 – 2019 była inicjatorką działań aktywizacyjnych i integracyjnych, skierowanych do seniorów zamieszkujących blok, w którym znajdowały się wówczas mieszkania chronione;

 • od 2007 r. współpracuje ze słupskim Bankiem Żywności, promując przekazywanie żywności na rzecz potrzebujących i przeciwdziałając jej marnotrawieniu, koordynuje wydawanie żywności w ramach PO PŻ, osobiście uczestnicząc w jej wydawaniu i dostarczaniu;

 • stale współpracuje z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, głównie w obszarze redystrybucji żywności;

 • jest asystentem osobistym osób niepełnosprawnych oraz opiekunem prawnym i kuratorem osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych;

 • jako wolontariusz świadczy wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz wychodzących z nałogów i przebywających w placówkach prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Słupsku;

 • od listopada 2020 r. jest koordynatorem Zespołu Pracy Socjalnej, który specjalizuje się w udzielaniu wsparcia seniorom i osobom
  z niepełnosprawnościami oraz pełni funkcję opiekuna dwóch mieszkań chronionych wspieranych; realizuje m.in. integrację mieszkańców przebywających w mieszkaniach chronionych ze społecznością lokalną oraz odbudowuje relacje rodzinne (wspólne obiady, spotkania plenerowe), organizuje wsparcie zewnętrznych specjalistów (rehabilitacja, pogadanki tematyczne), angażuje i pozyskuje wolontariuszy świadczących wsparcie na rzecz mieszkańców;

 • jest członkiem komisji mieszkaniowej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i opiniuje wnioski o przydział lokalu;

 • w czasie nasilenia się epidemii koronawirusa bezinteresownie wspierała osoby przebywające na kwarantannach lub pozostające w izolacji, następnie brała udział w bezpośredniej realizacji zadań w ramach Programu „Wspieraj Seniora”;

 • bywa opiekunem praktyk, dzieląc się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi pracownikami pomocy społecznej;

 • będąc członkiem zakładowej organizacji związkowej i Komisji ZFŚS aktywnie uczestniczy w działalności integracyjnej pracowników Ośrodka oraz wpływającej na poprawę warunków pracy;

 • wciąż Jej się chce...

 

Gratuluję Kasiu, dziękuję i życzę jeszcze wielu sukcesów!

 

Marcin Treder

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Słupsku

 

Lista wszystkich nagrodzonych osób i instytucji, a także zapis transmisji wydarzenia znajduje się na stronie:
 

Galeria zdjęć

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803