Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019-2025+, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji – POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+” Miasto podjęto działania w zakresie rozszerzenia oferty pomocowej dla osób będących w sytuacjach kryzysowych.

Aktualnie trwają prace nad utworzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym pomoc i wsparcie udzielane będzie nie tylko osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ale również osobom znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych.  Usługi świadczone będą przez:

- specjalistę / koordynatora Punktu - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przez pięć dni w tygodniu,

- organizację pozarządową, która będzie realizowała działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie (poradnictwo, całodobowe schronienie).

Wsparcie realizowane przez organizację pozarządową będzie udzielane zarówno w formie dyżurów stacjonarnych w Punkcie, jak i w ramach dyżurów telefonicznych w godzinach nocnych, weekendy oraz dni świąteczne.
      
Punkt działać będzie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, z siedzibą w lokalu dotychczas zajmowanym przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA przy ul. Jana Pawła II 1. Rozpoczęcie działalności pomocowej w nowym Punkcie planuje się w lutym 2021 roku. Do czasu uruchomienia Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wsparcie dla ofiar przemocy udzielane będzie przez placówki wskazane poniżej:
      
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15 d
- Marta Stasiak – specjalista pracy socjalnej Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 664 722 252, 59 8142830,
- Jakub Wasz- psycholog Zespołu do spraw Poradnictwa Specjalistycznego - tel. 59 88142818,
- Agnieszka Ciechanowska – terapeuta – tel. 509 740 636,
- Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – tel. 59 81 42 801, 59 81 42 802,

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

2. Oddział Stowarzyszenia INTERIOS w Słupsku - bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna. Siedziba: Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 lok. 714 (VII piętro), tel. 690 489 658, e-mail: slupsk@interios.org.pl

3. Psychologiczna Poradnia Rodzinna z Mieszkaniem Terapeutycznym - wsparcie psychologiczne, terapeutyczne. Siedziba: Słupsk, ul. Tuwima 34 (I piętro), tel. 697 706 791. Godziny pracy poradni:
- poniedziałek – 8.00 – 18.00,
- wtorek – środa – czwartek – 8.00 – 16.00,
- piątek – 8.00 – 15.00

4. Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny „Port” - wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Siedziba: Słupsk, ul. Świerkowa 12, tel. 501 038 560.
Telefony zaufania:
Policyjny Telefon Zaufania "Crime-Stoppers"
tel: 59 848-01-11 (całodobowo)

5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”,
- tel. 800-12-00-02 - czynny przez całą dobę,
- tel. 22 666 28 50 - telefoniczne dyżury prawników: w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00, 800 12 00 02 w środy w godz. 18.00 - 22.00

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- poradnia e–mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info,
- tel: 22 668-70-00 - codziennie w godz. 12.00-18.00,  poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”, prowadzona przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

6. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel: 116-111 (bezpłatny)
godziny: poniedziałek-niedziela 12.00-02.00

7. Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym ,potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych
tel: 116-123  (bezpłatny)

8. Telefon zaufania dla osób starszych, samotnych tel: 22 635-09-54
godziny: poniedziałek 17.00-20.00, wtorek 9.00-12.00, środa-czwartek 17.00-20.00, środy 14.00-16.00 - dyżur na temat choroby Alzheimera

9. Telefon wsparcia dla osób w żałobie tel: 800 108 108 (bezpłatny)
godziny: poniedziałek-piątek 14.00-20.00

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803