Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Pomoc dla rodzin zastępczych
Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki
Pomoc udzielana cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Świadczenia niepieniężne:

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Pogrzeb
Poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne)
Interwencja kryzysowa - działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
Schronienie, niezbędne ubranie
Posiłek
Usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Mieszkanie chronione
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
Praca socjalna

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803