Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Powołaliśmy Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania interwencji kryzysowej w Słupsku

Powołaliśmy Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania interwencji kryzysowej w Słupsku

Pracownicy naszej placówki są w trakcie opracowania koncepcji funkcjonowania interwencji kryzysowej w Słupsku w odniesieniu do założeń wynikających ze Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 – 2025+. Koncepcja będzie zawierała zadania i środki niezbędne do ich realizacji, a także partnerów w tym organizacje pozarządowe, działające w obszarze ofiar przemocy w rodzinie.

Informacje ogólne

Podstawy prawne związane z interwencją kryzysową znajdują się w art. 47 Ustawy o Pomocy Społecznej z 2004 roku. Są to działania z różnych dziedzin życia społecznego i ukierunkowane są na osoby i rodziny będących w stanie kryzysu. Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Jest to forma intensywnej pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej udzielanej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie sobie z nią poradzić.

Kto realizuje takie zadania?

W Polsce prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatu. Zespół naszych pracowników pod przewodnictwem Katarzyny Filipiak (Kierownik Działu Analiz i Projektów) chce wypracować systemową koncepcję postępowania w interwencjach, w których najważniejsze jest szybkie zaopiekowanie się osobą potrzebującą naszej pomocy. Obecnie zadanie jest realizowane przez MOPR i naszych partnerów.

Wizje lokalne

W celu wypracowania koncepcji Zespół odbywa spotkania i konsultacje merytoryczne. Wszystko po to, aby zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie interwencji kryzysowej. W tym celu tworzy się m.in. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W naszym województwie SOW-y funkcjonują w Gdyni i w Rusocinie (powiat gdański).

Nasi pracownicy byli na wizji lokalnej w tym drugim miejscu, które funkcjonuje od dziewięciu lat. Marek Hojczyk – kierownik placówki wytłumaczył jakie są procedury przyjmowania ofiar przemocy, które mogą przebywać tam maksymalnie do trzech miesięcy. Z poradnictwa opiekuńczo – wychowawczego mogą skorzystać kobiety z dziećmi, których wychowawcy uczą różnego rodzaju umiejętności społecznych.

W najbliższym czasie odbędziemy kolejne spotkania m.in. wideokonferencję z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, które prowadzi Centrum Interwencji Kryzysowej. Po nich wypracujemy koncepcję, którą przekażemy do dalszych prac.

Galeria zdjęć

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803