Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku na rzecz obywateli Ukrainy

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku na rzecz obywateli Ukrainy

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.

Świadczenia wypłacane przez MOPR, do których prawo nabywają obywatele Ukrainy:

  1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę, przyznawane bez względu na posiadany dochód.

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane w pokoju nr 6 na parterze, w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Wzór wniosku - 300 zl dla Obywatela Ukrainy (pdf, 441 kb)

Załącznik do wniosku - 300 zł dla Obywatela Ukrainy (pdf, 309 kb)

Klauzula informacyjna - 300 zł dla Obywatela Ukrainy (pdf, 263 KB)

 

  1. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, obowiązują kryteria dochodowe.

Oświadczenia, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przyjmowane są przez pracowników socjalnych, zgodnie z miejscem pobytu obywatela Ukrainy – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 10.00 i 14.00 – 15.00

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje także obywatelowi Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy.

  1. Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, obowiązują kryteria dochodowe.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

  1. Stypendia i zasiłki szkolne – na zasadach określonych w rozdziale 8 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązują kryteria dochodowe.

Wszystkie wskazane powyżej sprawy prowadzone są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15d – dojazd autobusem komunikacji miejskiej nr 25.

Wszystkich obywateli Ukrainy zachęcamy do zakładania bezpłatnych rachunków w bankach. Posiadanie rachunku w znaczny sposób usprawni przekazywanie świadczeń. Brak indywidualnych rachunków uniemożliwi skorzystanie z części świadczeń finansowych.

 

Фінансова допомога надається громадянам України Муніципальним центром допомоги сім’ї м. Слупська на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Вісник законів від 2022 року, ст. 583). 

Громадяни України, які законно в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України і мають номер PESEL, мають право користуватися фінансовими пільгами, які виплачує міський центр допомоги сім’ї в Слупську.

1. Пільги, що виплачуються МОПР, на які набувають право громадяни України: Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на кожну особу, яка призначається незалежно від доходу. 

Заяви про виплату допомоги приймаються в кімнаті 6 на першому поверсі, у будні з з 8.00 до 15.00

Зразок заяви 300 злотих для громадянина України (pdf,441 KB)

Зразок заяви - додаток 300 злотих для громадянина України (pdf, 309 KB)

інформаційне положення-300 злотих для громадянина України (pdf, 263 KB)

2. Грошові та безготівкові виплати – надаються на підставі та відповідно до Закону про соціальну допомогу, застосовуються критерії доходу. Декларації, що є підставою для порушення процедури, приймаються соціальними працівниками за місцем проживання громадянина України - з понеділка по п'ятницю з 8.00 - 10.00 та 14.00 - 15.00


Право на соціальну допомогу надається також громадянину України, член сім'ї якого повернувся на територію України. 

3.Критерії доходу застосовуються до сімейних виплат, зазначених у Законі про сімейні допомоги. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

4. Стипендії та шкільні надбавки - на умовах, визначених главою 8а Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти, застосовуються критерії доходу.

Усі вищезазначені справи проводяться за місцезнаходженням Муніципального центру допомоги сім’ї у Слупську за адресою: вул. Słoneczna 15d - проїзд автобусом громадського транспорту №25.

Закликаємо всіх громадян України відкривати безкоштовні банківські рахунки. Наявність облікового запису значно покращить передачу пільг. Відсутність індивідуальних рахунків унеможливить використання деяких фінансових переваг.

 

Galeria zdjęć

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803