Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Podjęcie pracy w Polsce/ влаштуватися на роботу в Польщу

1. Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne

Ważne wskazówki:

  • Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych
    i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
  • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES - https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
  • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie
    w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu
z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

  • Państwowa Inspekcja Pracy - zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

Więcej informacji na stronie: Ważne informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  • 89 333 17 41 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego;

1. Громадянин України може розпочати роботу в Польщі без дозволу на роботу. Роботодавець повинен лише не забути підтвердити цей факт протягом 14 днів на сайті praca.gov.pl.

Пам’ятайте, що всі послуги повітових бюро праці безкоштовні

Важливі поради: Шукаючи роботу в Польщі, найкраще використовувати перевірені надійні послуги та пропозиції роботи. Доступ до таких перевірених пропозицій роботи надають повітові бюро праці (https://oferty.praca.gov.pl). Якщо у вас є смартфон, ви можете встановити програму ePraca. Цінні поради щодо того, як знайти роботодавця за кордоном і не піддавати себе непотрібному ризику, можна знайти на веб-сайті мережі EURES - https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf Перелік сертифікованих польських агенцій зайнятості доступний на веб-сайті: www.stor.praca.gov.pl у вкладці Реєстр суб’єктів, які ведуть агенції з працевлаштування. Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном у Воєводських бюро праці. Якщо ви працюєте через агентство, не забудьте записати це договори з агентством зайнятості, в яких будуть зазначені умови роботи, винагорода, пільги тощо.

Національна інспекція праці - надає безкоштовні юридичні консультації щодо положень, що регулюють законність найму та права працівників. Інформація також доступна українською та російською мовами. Більше інформації можна знайти на https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne та за номерами телефонів:

89 333 17 41 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у таких воєводствах: Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західно-Поморське;

Більше інформації на сторінці: Ważne informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2. W Oddziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy ul. Jaracza 18 A („w okrąglaku”) cudzoziemcy mogą uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w Polsce oraz przygotować CV natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy na Leszczyńskiego mają dostęp do ofert pracy oraz po zarejestrowaniu mogą skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy.

2. У філіалі воєводського бюро праці, за адресою вулиця Ярача, 18 ("в круглому будинку"), іноземці можуть отримати інформацію про умови життя та праці в Польщі та підготувати резюме, тоді як у районному бюро праці в Лещинському вони мають доступ до пропозицій про роботу, а після реєстрації можуть скористатися послугами та інструментами ринку праці.

Galeria zdjęć

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803