Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Opieka wytchnieniowa

Mieszkania chronione wspierane.

Funkcjonują przy ul. Niemcewicza 20/1, gdzie jest 9 miejsc dla mężczyźni przy ul. Lutosławskiego 10/1, gdzie jest 6 miejsc dla kobiet.

W mieszkaniach świadczone jest całodobowe wsparcie w formie usług opiekuńczych przez opiekunki MOPR Słupsk, a także wsparcie medyczne udzielane przez pielęgniarkę zatrudnioną w MOPR Słupsk. Ponadto mieszkańcy są objęci pomocą w formie posiłków z Jadłodajni MOPR, dowożonymi przez kierowcę tut. Ośrodka. Skierowaniem do mieszkań i wydaniem decyzji o pobycie i usługach, udzielaniem wsparcia, a także świadczeniem pracy socjalnej, przyznawaniem pomocy finansowej, zajmuje się pracownik socjalny - opiekun mieszkań chronionych. Personel mieszkania czyni starania, aby mieszkańcy mieli zapewnione jak najlepsze warunki, spędzili czas w ciepłej, serdecznej atmosferze. Dlatego też prowadzone są zajęcia aktywizujące i integrujące mieszkańców w trakcie ich czasu wolnego.

Wsparcie w mieszkaniu chronionym jest skierowane do osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych, samotnych, niesamodzielnych, które wymagają całodobowego wsparcia, a w ich otoczeniu nie ma osób, które są w stanie takie wsparcie świadczyć, lub rodziny nie są w stanie zapewnić całodobowej opieki. Decyzja o pobycie w mieszkaniu chronionym wydawana jest na okres trzech miesięcy.

Ponadto w mieszkaniu istnieje możliwość skorzystania z tzw. opieki wytchnieniowej, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, której świadczone jest całodobowe wsparcie i osoba zajmująca się osobą niesamodzielną, chce odpocząć, zadbać o własne zdrowie, skorzystać z możliwości wyjazdu, wtedy na okres miesiąca może skierować osobę niepełnosprawną, niesamodzielną do mieszkania.

Mieszkania chronione wspierane są miejscem:

- po pierwsze, gdzie mieszkańcy Słupska odzyskują utraconą sprawność po przebytych złamaniach, urazach i następnie wracają do swoich miejsc zamieszkania;

- po drugie miejscem, gdzie oczekują na umieszczenie w placówkach, gdzie będą mieli zapewnione miejsce na stałe, czy też będą mieli zapewnione specjalistyczne medyczne wsparcie np. ZOL, DPS;

- po trzecie miejscem, gdzie opiekun może umieścić osobę niepełnosprawną, a sam zadbać o swoje zdrowie, własne sprawy, które dotychczas odkładał, z uwagi na opiekę nad swoim niesamodzielnym członkiem rodziny, czy też odwiedzić swoje dzieci przebywające za granicą.

 

Informacje dotyczące kierowania do mieszkań udziela:

Katarzyna Mulawa

pracownik socjalny – opiekun mieszkań chronionych wspieranych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

ul. Słoneczna 15d

piętro: I
pokój nr 122
telefon:(59) 81-42-864

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803