Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Nabór zgłoszeń w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Nabór zgłoszeń w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w trzech formach:

  1. pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,
  3. specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodziny lub opiekunów,

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Słupska do składania  dokumentów znajdujących się do pobrania poniżej:

- Karta zgłoszeniowa do Programu (word 23 KB)

- Karta oceny stanu dziecka osoby niepełnosprawnej (word 16 KB)

Sposób składania dokumentów:

- w punkcie podawczym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D,

- listownie na ww. adres,

- drogą mailową na adres e-mail: i.wilczynska@mopr.slupsk.pl

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę oceny, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Szczegółowe informacje znajdują się do pobrania poniżej:

  1. Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 (word 200 KB)
  2. Dodatkowe informacje dotyczące karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej

fot. freepik

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803