Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku  informuje, że ogłasza nabór osób niepełnosprawnych do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Usługa osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej skierowana jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem                                 o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. poprawie jakości życia niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparciu osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb (wykonywanie przez uczestnika czynności dnia codziennego);
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
 5. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikami w wybrane przez uczestnika miejsca
 6. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz zakresu czynności (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczeniu ich wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności: Sposób składania dokumentów:

 • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D,
 • listownie na ww. adres,
 • drogą mailową na adres e-mail: k.demuth@mopr.slupsk.pl bądź osobiście pokój 210,
 • w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w formach podanych wyżej można je dostarczyć za pośrednictwem pracownika MOPR  w Słupsku, który osobiście odbierze zgłoszenie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (WORD, 54,2 KB)

2. Zakres czynności w ramach usług asystencji do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2023 (WORD, 40,3 KB )

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803