Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Mieszkanie chronione treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Informacje ogólne dla usamodzielnianych wychowanków

1)  Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która opuszcza pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się wsparcie procesu usamodzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez pracę socjalną i realizację programów usamodzielnia.

W strukturze MOPR w Słupsku znajduje się jedno mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej  usytuowane w centrum Słupsku. Przeznaczone jest dla 5 osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia, a ponadto spełniają poniższe warunki:

  • nie maja możliwości powrotu do środowiska naturalnego;
  • wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia.

3)  Pobyt w mieszkaniu chronionym w zależności od sytuacji dochodowej może być bezpłatny lub częściowa odpłatny.

4) W oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy w drodze decyzji administracyjnej, zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona procentowa wysokość odpłatności jaką mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu.

 

W celu uzyskania bliższych informacji można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 skontaktować się z pracownikiem MOPR do spraw usamodzielnienia:

Panią Barbarą Syrek - b.syrek@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25,

Panią Dorotą Religą - d.religa@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25.

 

Niezbędne dokumenty:

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803