Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Koronawirus - komunikat nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Koronawirus - komunikat nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) informuję, że:

  1. PUNKT PODAWCZY, o którym mowa w Komunikacie nr 2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 marca 2020 r. funkcjonuje w dniach pracy Ośrodka, w godz. 8.00 – 15.00 – tam samym zmieniam pkt 1 Komunikatu nr 2;
  2. Odwieszam czynności związane z czasowym zawieszeniem przyjmowania wniosków na Kartę Dużej Rodziny – tam samym zmieniam pkt 1 Komunikatu nr 2 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 marca 2020 r.; Karta Dużej Rodziny będzie wydawana w Punkcie Podawczym;
  3. Zawieszam wykonywanie pracy zdalnej do sytuacji bezwzględnej konieczności - tam samym, w tym zakresie zmieniam pkt 2 Komunikatu nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w dnia 15 marca 2020 r.;
  4. Dopuszczam zdalne świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, o ile specyfika usług oraz ich organizacja na to pozwalają - tam samym, w tym zakresie zmieniam pkt 3 Komunikatu nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w dnia 15 marca 2020 r.;
  5. Uchylam pkt 5 i pkt 8 Komunikatu nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w dnia 15 marca 2020 r.;
  6. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do przeglądu stanowisk pracy podległych pracowników pod kątem zapewniania minimum 1,5 m odległości pomiędzy biurkami oraz takiej organizacji pracy, by wymóg został spełniony.
  7. Pracownicy w trakcie bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych.
  8. Spotkania i zebrania związane z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych odbywać się mają w sali konferencyjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie. Do niezbędnego minimum należ ograniczyć ilość osób biorących udział w spotkaniu. W trakcie spotkania należy zadbać o zachowanie minimum 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami.
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803