Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Konkurs dla dzieci z pieczy zastępczej

Konkurs dla dzieci z pieczy zastępczej

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie "Moje życie w Koronie - Jestem cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania", który jest organizowany przez Fundację „Serce” im. J. Korczaka. Adresatami konkursu są dzieci z pieczy zastępczej naszego województwa, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej w wieku od 3 do 18 lat oraz wychowankowie w wieku 18 – 25 lat pozostający w pieczy zastępczej i kontynuujących naukę.

Celem konkursu artystycznego jest umożliwienie dzieciom i młodzieży własnej twórczości i kreacji, odkrywanie talentów, ekspresji emocji oraz zdobycie poczucia, że każdy może być artystą - w tak trudnym dla nich czasie pandemii, a tym samym budowanie siły dzieci z pieczy zastępczej.

Konkurs jest podzielony na cztery grupy wiekowe: 3-7 lat; 8-12 lat; 13-17 lat; 18-25 lat oraz cztery kategorie artystyczne:

* literacka - opowiadania, wiersz, wywiad z interesującą osobą, artykuł do prasy lub szkolnej gazetki (teksty do 200 słów);

* muzyczna - piosenka, teledysk, taniec. Dopuszcza się pracę zespołową. Twórczość do 3 minut;
* plastyczna - rysunek, plakat, obraz, dowolna praca plastyczna, artystyczna wykonana dowolną techniką np. rzeźba, rękodzieło (przyjmowane będą prace wielkości od A-1 do A-5).  Prace plastyczne, oprócz fotografii na nośniku pamięci, należy dostarczyć w oryginale.

* film - dopuszcza się pracę zespołową (wielkość nagrania do 3 minut).

Prace artystyczne i twórczość artystyczną należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku do 26 sierpnia 2021 roku. Potem odbędzie etap wojewódzki. Więcej informacji na ten temat można zasięgnąć u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Aby dziecko mogło uczestniczyć w konkursie, Rodzic zastępczy, powinien wypełnić oświadczenie oraz klauzulę RODO – oba pliki w załączeniu. 

Fot. pixabay

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803