Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Informacja - wyżywienie w przedszkolu w maju/Інформація - харчування в дитячому садку в травні

Informacja - wyżywienie w przedszkolu w maju/Інформація - харчування в дитячому садку в травні

Zmieniają się zasady przyznawania i finansowania całodziennego wyżywienia w przedszkolach dla dzieci obywateli Ukrainy, których dotyczy ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W miesiącu maju 2022 r. prawo do bezpłatnych posiłków będą miały wyłącznie te dzieci, których rodzice lub opiekunowie tymczasowi złożą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (ul. Słoneczna 15d) wniosek o przyznanie zasiłku celowego na wyżywienie dziecka w przedszkolu i otrzymają stosowną decyzję administracyjną. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało tym dzieciom, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł.

W celu uzyskania bezpłatnego wyżywienia w pełnym miesiącu maju, wymagany wniosek należy złożyć do dnia 29.04.2022 r.

Uwaga:

1. Przedstawione powyżej zasady dotyczą także tych dzieci, które w kwietniu korzystały z bezpłatnego wyżywienia w przedszkolach.

2. Nie jest znany jeszcze sposób i źródło finansowania wyżywienia w czerwcu 2022 r.

 

INFORMACJA - WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU W MAJU 2022 r.

Informacja - wyżywienie w przedszkolu w maju 2022r. (267 KB, PDF)

WNIOSEK DO POBRANIA 

Wzór wniosku - wyżywienie w przedszkolu w maju 2022 r. (743 KB, PDF)

 

Повідомляю, що правила надання та фінансування повного пансіону (повноденного харчування) в дитячих садках для дітей громадян України, на яких поширюється дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни змінюються.

У травні 2022 року право на безкоштовне харчування матимуть тільки діти, яких батьки або тимчасові опікуни надають до Муніципального центру допомоги сім'ї в м. Слупськ (вул. Слонечна, 15д) заяву на отримання спеціальної допомоги на харчування дитини в дитячому садку та отримають відповідне адміністративне рішення. Право на допомогу отримають ті діти, в сім’ях яких дохід на одну особу не перевищує 600,00 злотих.

Для того, щоб отримати безкоштовне харчування протягом повного травня, необхідно подати необхідну заявку до 29 квітня 2022 року.

Увага:

1. Наведені вище правила поширюються також на тих дітей, які в квітні користувалися безкоштовним харчуванням у садочках.

2. Спосіб і джерело фінансування харчування в червні 2022 року поки невідомі.

 

ІНФОРМАЦІЯ - ХАРЧУВАННЯ В ДИТЯЧКОМУ САДКУ У ТРАВНІ 2022 РОКУ:

ІНФОРМАЦІЯ - ХАРЧУВАННЯ В ДИТЯЧКОМУ САДКУ У ТРАВНІ 2022 РОКУ (PDF, 276 KB)

ЗАЯВКА ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ:
Шаблон заявки на харчування в дитячому садку в травні 2022 року (743 KB, PDF)

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803