Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Informacja o zatrudnieniu asystentów na umowę zlecenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zatrudni na podstawie umowy zlecenia osoby chcące pełnić funkcję Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2019 - 2020.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012, poz. 184ze zm.) lub wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsc (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.;
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • wypełniona ankieta (dostępna do pobrania poniżej)

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dodatkowe informacje:

 • Usługa asystenta świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione
 • Limit godzin usług przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi do 30 zł brutto.

Miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15D lub drogą mailową na adres e-mail: karolina.demuth@onet.pl. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Do pobrania:

1. Ankieta dla osoby chcącej pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (plik pdf, rozmiar 208 KB)

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803