Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. „Kierunek Aktywność III”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.01. Aktywna Integracja
Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Wartość projektu

Wartość projektu: 1 648 902,44 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 401 567,07 PLN

Cel

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/uczestniczek. Zakłada się, że min. 25% uczestników/czek po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie. Projekt jest kontynuacją projektów „Kierunek aktywność” i „Kierunek aktywność II”, realizowanych w ramach ZPT dla MOF Słupska.

Okres realizacji prokjektu

XII 2019 – VI 2023

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu otrzymają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej – planuje się udział w projekcie 110 osób.

Działania

W projekcie przewidziano realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, m.in:

  • praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
  • prowadzenie reintegracji społecznej w CIS;
  • prowadzenie reintegracji zawodowej w CIS poprzez organizację i prowadzenie warsztatów gospodarczo-handlowych, remontowo-budowlanych, konserwatorsko-gospodarczych oraz prac twórczych;
  • świadczenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
  • kursy i szkolenia zawodowe;
  • poradnictwo specjalistyczne, usługi o charakterze terapeutycznym;
  • organizacja wolontariatu.

Efekty

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu zostaną objęci
kompleksowymi usługami aktywnej integracji, co trwale zwiększy ich kompetencje społeczne. 44 uczestników/czek uzyska nowe kwalifikacje/kompetencje. Projekt trwale zmieni umiejętności, kompetencje i postawy osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. w projekcie „Kierunek Aktywność III", nr:  RPPM.06.01.02-22-0053/19

Harmonogram wsparcia Kierunek Aktywność III

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań od 3 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w projekcie „Kierunek Aktywność III", nr:  RPPM.06.01.02-22-0053/19

Harmonogram wsparcia Kierunek Aktywność III

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803