Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY   -  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, iż w związku z wejściem od dnia  1 lipca 2024 roku Ustawy z dnia 15 maja 2024 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 31 ust. 1 brzmiący: „obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe”.

W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2024 roku powyższe świadczenie nie przysługuje, wnioski o jego wypłatę będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2024 roku.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 

            Міський центр Допомоги Сім’ї у Слупську інформує, що у зв’язку з  внесенням 15 травня 2024 року змін до Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї країни”, а також деяких інших законів, була скасована ст.31 зак. 1 в частині “громадянину України, перебування якого на території Республікі Польща вважається законим на підставі ст.2 зак.1 і який був внесений до реєстру PESEL, належить допомога у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 zł на особу, призначена на утримання, а особливо на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни і витрати на проживання”.

            У зв’язку з цим, від 1 липня 2024 року вище зазначена допомога виплачуватися не буде, заяви щодо отримання цієї допомоги будуть прийматися до 30 червня 2024 року.

 

fot. Freepik

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803