Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Dom Pomocy Społecznej

Mieszkańcy Słupska wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić  niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo ubiegać się o miejsce w domu pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, że skierowanie do domu pomocy społecznej winno następować po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. 

Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D, z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej. W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych wniosek składa opiekun prawny dołączając do niego postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby której jest przedstawicielem, zaświadczenie poświadczające przedstawicielstwo ustawowe, postanowienie Sądu zezwalające na dokonanie czynności umieszczenia osoby  ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej. O dalszej procedurze zmierzającej do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoba zainteresowana zostanie poinformowana przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (różnego typu):

Osoba kierowana do domu pomocy społecznej wnosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70 % swojego dochodu.
W przypadku gdy kwota 70% dochodu nie pokrywa średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, pracownik socjalny ustala sytuację materialną osób zobowiązanych do wnoszenia odpłaty za pobyt swoich bliskich w domu pomocy społecznej. Osobami takimi są: małżonkowie, a także zstępni (dzieci i wnuki) przed wstępnymi (rodzice i dziadkowie).

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803