Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Cel: aktywizacja zawodowa

Cel: aktywizacja zawodowa

Już 25 listopada (czwartek) od godz. 10 do 13 organizujemy spotkanie informacyjne w Centrum Integracji Społecznej w Słupsku, na którym zostanie zaprezentowana działalność tej instytucji w kontekście jednej z form aktywizacji zawodowej. Wydarzenie będzie prowadzić P. Monika Zenik - Krupień, kierownik CIS w Słupsku, a także pracownicy socjalni pracujący w naszym Ośrodku i doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Chętnych do udziału w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 59 814 28 49 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do 22 listopada.

Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców Słupska, którzy są zainteresowani ideą funkcjonowania CIS-u, polegającą na: aktywizacji osób wykluczonych zawodowo, poradnictwie specjalistycznym oraz usługach o charakterze terapeutycznym i organizacji działalności wolontariackiej.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jakie pozytywne skutki niesie za sobą podjęcie zatrudnienia, bo to nie tylko poczucie niezależności, ale również bezpieczeństwa finansowego.

Centrum Integracji Społecznej w Słupsku działa przy Stowarzyszeniu „Horyzont”. Ideą jego funkcjonowania jest wspieranie uczestników w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, wiary w siebie i powrotu do pracy. U podstaw działania pracowników stoi stwierdzenie ,,praca zamiast zasiłku". Dzięki wprowadzeniu ustawy regulującej zatrudnienie socjalne, stworzono możliwość wsparcia osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych oraz chorych psychicznie, pozbawionych długotrwałego wsparcia. Kompleksowa oferta zajęć, którą objęci są uczestnicy trwa 12 miesięcy. W Centrum są prowadzone warsztaty remontowo - budowlane, rękodzielnicze i konserwatorsko – porządkowe. W trakcie programu, uczestnicy są zobowiązani do codziennego odbywania zajęć po 6 godzin dziennie, konsultacji z doradcą zawodowym oraz gronem innych specjalistów.
    

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803