Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca -  Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 r. To międzynarodowe święto upamiętnia osoby, które z powodu wojen, prześladowań i przemocy zmuszone zostały do opuszczenia swojego kraju.

Uchodźca to osoba, która zmuszona została do opuszczenia terenu, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności, najczęściej sytuacja ta związana jest z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych. Według Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udziela wsparcia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy. Swoją pomocą objęliśmy 2 osoby z Afganistanu oraz 1 osobę z Kuby. Mogą liczyć na przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Są również aktywizowani zawodowo. Na co dzień pomagamy również osobom z Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium naszego kraju. Warunkiem przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych jest legalny pobyt i nadany numer PESEL.

 

Galeria zdjęć

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803